Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi

Yurt Dışı Yolcu veya Eşya Taşımacılığı Yapan Firmaların Dikkatine


Bilindiği üzere, Bulgaristan, Romanya ve Belarus'a yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon ve otobüs sürücülerine uzun süreli müteaddit giriş ve transit vizelerinin verilmesinde kolaylık sağlanabilmesi için vize talebinde bulunan firmalardan alınan müracaat dosyaları ve sürücülere ait bilgi ve belgelerin (firmaların yetki belgeleri ile sürücülerin geçerli SRC belgeleri) kontrolü U-Net otomasyon sisteminden sağlanmakta, uygun olan başvurular Bakanlığımızca Dışişleri Bakanlığına iletilmektedir. Söz konusu iş ve işlemlerin gerek zaman kaybına gerekse kağıt ortamında yazışmalara neden olduğu dikkate alınarak, kamu kurumlarının verdiği hizmetlerin e-Devlet sistemi üzerinden yürütülmesi çalışmaları kapsamında, Bulgaristan, Romanya ve Belarus sürücü 1.9.2020 tarihinden itibaren U-Net portalı vizesi ön başvuruları (U-ETDS), 1.1.2021 tarihinden itibaren ise e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır.

İçerik Listesine Dön