Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi

Duyurular


TİO yetki belgesine sahip firmaların Yük Bildirimi
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan son yönetmelik değişiklikleri ile birlikte Uetds sistemine yük bildirme sorumluluğu ve yetkisi yalnızca taşımacı firmalara verilmiştir.
Organizatörlük faaliyetinde bulunan ve TİO yetki belgesi sahibi firmaların, taşımacı firma adına Uetds bildirim yetkisi bulunmamaktadır.
Son yayınlanan versiyon güncelleme öncesinde, TİO yetki belgesi sahibi firmalar taşımacı adına bildirim yapabilmekteydi.
Fakat yayınlanan son değişiklikle birlikte yük bildirimleri yalnızca taşımacı firma tarafından (plakanın kayıtlı olduğu belge sahibi firma tarafından) yapılacaktır.

Sefer Bildirimi HESKODU
Sefer bildirimi, Yolcu Heskodu eklenmiştir. Zorunlu bir alan değildir. Tanımlanan bu kodu sorgulayabileceğiniz özellik mevcuttur.

Yurt Dışı Yolcu veya Eşya Taşımacılığı Yapan Firmaların Dikkatine
Bilindiği üzere, Bulgaristan, Romanya ve Belarus'a yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon ve otobüs sürücülerine uzun süreli müteaddit giriş ve transit vizelerinin verilmesinde kolaylık sağlanabilmesi için vize talebinde bulunan firmalardan alınan müracaat dosyaları ve sürücülere ait bilgi ve belgelerin (firmaların yetki belgeleri ile sürücülerin geçerli SRC belgeleri) kontrolü U-Net otomasyon sisteminden sağlanmakta, uygun olan başvurular Bakanlığımızca Dışişleri Bakanlığına iletilmektedir. Söz konusu iş ve işlemlerin gerek zaman kaybına gerekse kağıt ortamında yazışmalara neden olduğu dikkate alınarak, kamu kurumlarının verdiği hizmetlerin e-Devlet sistemi üzerinden yürütülmesi çalışmaları kapsamında, Bulgaristan, Romanya ve Belarus sürücü 1.9.2020 tarihinden itibaren U-Net portalı vizesi ön başvuruları (U-ETDS), 1.1.2021 tarihinden itibaren ise e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır.


Arızi, Grup Yolcu Taşımacılığı
A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

Düzenli Yolcu Taşımacılığı
B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

Yük Taşımacılığı
C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir. (Yük Bildirimi hakkında detaylı bilgi için tıklayın)

Yük, Gönderi Kabul
M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

Terminal Giriş, Çıkış Yapan Taşıtlar
T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri, terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşıtın/taşıtların giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

RESMİ GAZETE’de yayınlanan Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız


Boş Araç Modülü
Boş araç aramalarınızı artık sistem üzerinden yapabilirsiniz. Dilerseniz kendi boş araçlarınızı tanımlayarak, diğer firmalardan iş alabilme potansiyelini yakalayın. İncelemek için demo hesabına bakabilirsiniz.

Zorunluluk DuyurusuToplu Sefer ve Yolcu Yükleme
Sefer ve yolcu kayıtlarınızı excel'den topluca sisteme yükleyebileceğiniz özelliği kullanabilirsiniz. Böylece kayıt giriş işlemleriniz hızlanacaktır.

Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kararı
Birliğimiz ve Karayolu, Ulaştırma, Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığımız ile Ankara UKOME Şube Müdürlüğü arasında gerçekleşen yoğun istişareler sonucunda yeni bir karar açıklanmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bağlı yönetmeliği kapsamında alınan karar uyarınca; Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 40. Maddesinin 3. Bendinde istenilen seyahat bilgileri ile U-ETDS sistemine kayıt yaptırmak şartıyla, ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak üzere düzenlenen "B2" veya "D2" Yetki Belgesi'ne sahip ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki yerleşim yerleri arasında; seyahat acentaları faaliyetleri kapsamında olan, grup yolcu taşımacılığı yapacak araçlarda TÜRSAB Belgesi ve TÜRSAB QR kodlu levhaların bulunmasına karar verilerek, başka belge aranmaksızın bu konuda yeni bir düzenleme getirilinceye kadar turizm amaçlı yolcu taşımacılığı yapılmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.İçerik Listesine Dön