Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi

UETDS Nedir

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi 'nin kısaltmasıdır.
Bu sistemin amacı ve mahiyeti;