Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi

UETDS Entegrasyonu


Sefer ve Yolcu kayıtlarını Ulaştırma Bakanlığına otomatik ileten programımızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Hesabınız açıldıktan sonra, yapmış olduğunuz sefer ve yolcu bilgileri, ulaştırma bakanlığına entegre olacak ve işinizi kolaylaşacaktır.

Kapsayan Belge Sahipleri; A1, A2, B1, B2, C2, C3, D1, D2, K1, K2 (Yalnızca Tehlikeli Mad. Taşımacılığı Yapanlar), K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, T1, T2

Başvuru için tıklayın


Özel Yazılımınıza UETDS Entegrasyonu


Hesabınız açıldıktan sonra kendi yazılımınız için bakanlığa verilerinizi ileten aracı bir online servisimiz bulunmaktadır.
Böylece işleriniz daha basit ve kolay olacaktır.

Bu kısım, yazılım geliştiricileri için hazırlanmıştır.
Servisimize entegre olabilmeniz için, UETDS.net tarafından size verilen bağlantı kodu, email adresi ve parola ile sisteme giriş isteği göndermeniz gerekecektir.

Eğer bilgileriniz doğru ise, 15 haneli jetonunuz oluşacak ve işlemlerinizi bu jeton ile gerçekleştirebileceksiniz.

Servisi tetiklediğinizde, başarılı olan yanıtlar JSON formatında döndürülmektedir.

Hangi programlama diliyle yazarsanız yazın, POST etme ve Yanıt okuma işlemlerini bilmeniz ve buna göre kodlamanız yeterli olacaktır.

Demo Giriş Bilgileri (kod: demo    email: demo@demo.com    parola: demo)

Web Servis URL: https://api.uetds.net     Postman Dökümantasyonu için tıklayın

İşlem Açıklama URL Post Parametreleri Yanıt
giris Servise bağlanmak için kullanılır. https://api.uetds.net/giris kod: uetds müşteri kodu
email: uetds kullanıcı email
parola: uetds kullanıcı parolası
abe059ae078db88
Yanıt: Boş veya sıfır ise geçersiz işlem veya kullanıcı bilgisi, 15 haneli bir değer döner ise giriş yapıldı ve jeton üretildi demektir. Bu jeton bilgisi, aşağıdaki diğer işlemlerin tümünde kullanılacaktır.
araclar Araçlarınızın listesini almak için kullanılır. https://api.uetds.net/araclar kod: uetds müşteri kodu
jeton: "giris" işleminin yanıtı
[
  { "id":1, "aractur":"otobus", "plaka":"34TEST56", "marka":"TEST", "model":"TEST", "yil":"2020", "durum":"1", "telefon":"5350000000", "sofor":"1" }
]
seferler Yolcu Seferlerinizin listesini almak için kullanılır. https://api.uetds.net/seferler kod: uetds müşteri kodu
jeton: "giris" işleminin yanıtı
[
  { "id":"1", "tarih":"2020-12-01 13:00:00", "bitis_tarih":"2020-03-03 18:30:00", "arac":"1", "telefon":"5350000000", "grupadi":"TEST", "grupucret":"150", "aciklama":"deneme", "baslangic_ulke":"TR", "baslangic_il":"1", "baslangic_ilce":"1757", "baslangic_yer":"dsafafc", "bitis_ulke":"TR", "bitis_il":"1", "bitis_ilce":"1806", "bitis_yer":"bitis yeri", "personel":"1,2,3", "uetds_grupno":"55555", "uetds_refno":"19030309999999", "uetds_durum":"durum bilgisi" }
]
sefer detay Sefer Detaylarını almak için kullanılır. https://api.uetds.net/sefer kod: uetds müşteri kodu
jeton: "giris" işleminin yanıtı
id: "seferler" methodundaki "id"
{ "id":"1", "tarih":"2020-12-01 13:00:00", "bitis_tarih":"2020-03-03 18:30:00", "arac":"1", "telefon":"5350000000", "grupadi":"TEST", "grupucret":"150", "aciklama":"deneme", "baslangic_ulke":"TR", "baslangic_il":"1", "baslangic_ilce":"1757", "baslangic_yer":"dsafafc", "bitis_ulke":"TR", "bitis_il":"1", "bitis_ilce":"1806", "bitis_yer":"bitis yeri", "personel":"1,2,3", "uetds_grupno":"55555", "uetds_refno":"19030309999999", "uetds_durum":"durum bilgisi", "duzenleyen":"1", "duzenleme_tarihi":"2020-03-03 12:00:00", "acente":"", "yolcular":[ { "id": "1", "sefer": "1", "ad": "ad1", "soyad": "soyad1", "kimlikno": "11111111111", "cinsiyet": "E", "uyruk": "TR", "telefon": "5350000000", "koltukno": "1", "heskodu": "", "uetds_refno": "" } ] }
yukler Yüklerinizin listesini almak için kullanılır. https://api.uetds.net/yukler kod: uetds müşteri kodu
jeton: "giris" işleminin yanıtı
[
  { "id":"1", tarih: "2020-12-15 07:59:00", bosaltma_tarih: "2020-12-15 09:00:00", arac: "1", arac2: "0", aciklama: "", yukleme_ulke: "TR", yukleme_il: "6", yukleme_ilce: "1872", bosaltma_ulke: "TR", bosaltma_il: "1", bosaltma_ilce: "1219", personel: "38", uetds_refno: "20120000000001", uetds_durum: "Sefer Bildirim Durumu", duzenleyen: "1", duzenleme_tarihi: "2020-12-15 08:24:29", gonderen_vergino: "123450000", gonderen_unvan: "GONDEREN UNVAN", alici_vergino: "12345", alici_unvan: "ALICI UNVAN", yuk_cins: "999", yuk_miktar: "18000.00", yuk_birim: "KG", un_numara: "1202", tasima_sekli: "2", tasima_tur: "1", tasima_bedel: "10000.00" }
]
iller İllerin listesini almak için kullanılır. https://api.uetds.net/iller kod: uetds müşteri kodu
jeton: "giris" işleminin yanıtı
[
  { "id":"1", "isim":"Adana" },   { "id":"2", "isim":"Adıyaman" } ...
]
ilceler İlçelerin listesini almak için kullanılır. https://api.uetds.net/ilceler kod: uetds müşteri kodu
jeton: "giris" işleminin yanıtı
il: "il" methodundaki "id" (zorunlu değil)
[
  { id: "1166", isim: "Bakırköy", il: "34" }, { id: "1183", isim: "Beşiktaş", il: "34" } ...
]
personel Personel/Şöför listesini almak için kullanılır. https://api.uetds.net/personel kod: uetds müşteri kodu
jeton: "giris" işleminin yanıtı
[
  { id: "1", durum: "1", tur: "0", kimlikno: "11111111111", ad: "ISIM", soyad: "SOYISIM", cinsiyet: "E", uyruk: "TC", gorev: "GOREV BILGISI", telefon: "5350000000", adres: "ADRES BILGISI", heskodu: "XXXX" }
]
yolcular Sefere ait yolcu listesini almak için kullanılır. https://api.uetds.net/yolcular kod: uetds müşteri kodu
jeton: "giris" işleminin yanıtı
sefer: "seferler" methodundaki "id"
[
  { id: "1", sefer: "1", ad: "ISIM", soyad: "SOYISIM", kimlikno: "11111111111", cinsiyet: "E", uyruk: "TR", telefon: "5350000000", koltukno: "10", heskodu: "XXX", uetds_refno: "1234" }
]
seferbildir Sefer ve yolcu bildirimi yapmak için kullanılır. https://api.uetds.net/seferbildir kod: uetds müşteri kodu
jeton: "giris" işleminin yanıtı
arac: 110 (araç id)
telefon: 5350000000 (numerik)
grupadi: grup1
grupucret: 100 (numerik)
tarih: 2022-10-22 (yıl-ay-gün)
tarih_saat: 10:20 (saat:dakika)
baslangic_il: 34 (il id)
baslangic_ilce: 2051 (ilçe id)
baslangic_yer: yer1
bitis_tarih: 2022-10-23 (yıl-ay-gün)
bitis_tarih_saat: 15:25 (saat:dakika)
bitis_il: 6 (il id)
bitis_ilce: 1130 (ilçe id)
bitis_yer: yer2
aciklama: notlar
acente: acenta1
personel[]: 115 (personel id)
yolcular[ad][]: ad
yolcular[soyad][]: soyad
yolcular[cinsiyet][]: E (E=erkek,K=kadin)
yolcular[uyruk][]: TR
yolcular[kimlikno][]: 11111111111
yolcular[telefon][]: 5350000000 (numerik)
yolcular[koltukno][]: 01
------------
Güncelleme yapmak için "id" parametresi ekleyin.
id: 123 (Sefer Id)
Sefer Id
yukbildir Yük bildirimi yapmak için kullanılır. https://api.uetds.net/yukbildir kod: uetds müşteri kodu
jeton: "giris" işleminin yanıtı
arac: 1 (araç id)
arac2: 2 (dorse araç id)
tasima_tur 1 (Detay)
yuk_cins 1 (Detay)
tasima_sekli 1 (Detay)
un_numara 1234
yuk_miktar 1000
yuk_birim KG (Detay)
tasima_bedel 1200 (TL cinsinden)
gonderen_vergino 9999999999
gonderen_unvan GONDEREN
alici_vergino 9999999999
alici_unvan ALICI
tarih 2021-06-01 (yıl-ay-gün)
tarih_saat 10:00 (saat:dakika)
yukleme_ulke TR
yukleme_il 1 (il id)
yukleme_ilce 2 (ilçe id)
bosaltma_tarih 2021-06-02 (yıl-ay-gün)
bosaltma_tarih_saat 15:30 (saat:dakika)
bosaltma_ulke TR
bosaltma_il 1 (il id)
bosaltma_ilce 2 (ilçe id)
aciklama AÇIKLAMA
personel[] 1 (personel id)
------------
Güncelleme yapmak için "id" parametresi ekleyin.
id: 123 (Yük Id)
Yük Id