Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi

U-ETDS’ye Doğru Veri Gönderenler İçin Ödüllendirme Var !


Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren periyodik olarak her 3 (üç) aylık dönemde U-ETDS’ye bildirim yükümlülüklerini yerine getiren firmaların, kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 uyarma cezası iptal edilecektir.İçerik Listesine Dön