Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi

GENEL BİLGİ


Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'deki karayolu taşımacılığı sektöründe daha etkili bir denetim yapmak amacıyla Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi'ni (U-ETDS) uygulamaya koymuştur. Bu sistem, taşımacılık sektöründe yer alan araçların ve sürücülerin faaliyetlerini elektronik olarak takip eden ve denetleyen bir sistemdir.

 

 

 

 

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır.

U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.İçerik Listesine Dön