Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi

U-ETDS’ye Yanlış Veri Gönderenler Nasıl Bir Yaptırımla Karşılaşır?


Yetki belgesi sahiplerinin, U-ETDS sistemine ilettikleri bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilecektir.
 İçerik Listesine Dön