Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi

Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi


 

Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi

Lütfen aşağıdaki sözleşme maddelerini dikkatli okuyunuz. Servis ve hizmetlerden yararlanmak için Hizmet Sözleşmesi'ni kabul etmeniz gerekmektedir.

Aşağıdaki sözleşme maddeleri kapsamındaki tanımlar şu şekildedir:

 

1.TARAFLAR

 

1.1.Servis Sağlayıcı: UETDS.net - ERENLER TEKNOLOJİ TURİZM TİC.LTD.ŞTİ.

1.2.Müşteri: UETDS Uygulamasından ve hizmetlerinden faydalanmak için başvurmuş kişi, kurum veya kuruluş.

1.3.Bu sözleşme, Servis Sağlayıcı ve Müşteri arasındaki yükümlülükleri ve anlaşma şartlarını içermektedir.

1.4.Müşteri, UETDS uygulama hesabı açıldığında bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

 

2.KONU

 

2.1.Servis sağlayıcının web servis olarak sunduğu U-ETDS projesinin, ilgili yetki belgelerine sahip olan firmalara hizmet, kullanıcı, entegre ve fiyat politikalarını içermektedir.

2.2.Servis Sağlayıcı, Müşterinin sefer, personel, araç, yolcu/yük bilgilerini kaydeder ve bakanlık tarafına bildirir.

 

3.SORUMLULUKLAR

 

3.1.SERVİS SAĞLAYICI'nın SORUMLULUKLARI

 

3.1.1.Servis Sağlayıcı, olası sistemsel ve teknik sorunlarda web servis hizmetinin sunulduğu kullanıcı arayüzünde ilgili kullanıcıları bilgilendirmektedir. 

3.1.2.Servis Sağlayıcı, sistemden kaynaklı sorunların tespit edilip çözülmesi için gereken düzeltmeleri yapmaktadır.

3.1.3.Servis Sağlayıcı, sunduğu web servisteki işleyişi şu şekilde sunmaktadır: Sefer Bildirimi ve Toplu Sefer Bildirimi şeklinde iki tür veri girişi yapılmaktadır. Bu veri girişleri, Bakanlığa iletilirken sıraya alınmakta ve belirli aralıklarla tekrar otomatik olacak şekilde gönderimi yapılmaktadır.

3.1.4.Servis Sağlayıcı, bu kayıtların takibinden Müşteri'nin sorumlu olduğunu  Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür.

3.1.5.Servis Sağlayıcı, Hizmet devam ettiği müddetçe, teknik destek verdiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3.2.MÜŞTERİ'nin SORUMLULUKLARI

 

3.2.1.Servis Sağlayıcı tarafından web servis hizmetinin verildiği yazılımı kullanan Müşteri, veri girişinden kendisi sorumludur.

3.2.2.Bildirimde oluşan karşı taraf kaynaklı teknik sorunlardan ve hatalı veri girişlerinden dolayı Servis Sağlayıcı sorumlu değildir. 

3.2.3.Servis Sağlayıcı, Bakanlık tarafındaki bildirilen kayıtların doğruluğunu kontrol etmek zorunda değildir. Müşteri, verilerin doğruluğundan sorumludur.

3.2.4.Bakanlığa bildirim esnasında veya sistemsel teknik konularda, sorunların çözülememesi veya uzun sürmesi halinde, mağdur olunmaması ve ceza işlemlerine tabi olunmaması için, Müşterinin e-devlet üzerinden veri girişlerini manuel olarak yapılması gerekecektir.

3.2.5.Müşteri, (Madde 3.1.4)'te belirtilen kayıtları takip ederek bildirimin yapıldığından emin olmalıdır.

3.2.6.Müşteri, Servis Sağlayıcının sistemine kayıtlı olan, fakat bildirimi bakanlığa ulaşmayan kayıtları mutlaka hareket zamanından önce kontrol edip doğrulamalıdır. Aksi takdirde Servis Sağlayıcı, sorumluluk kabul etmemekte ve Müşteriye gelebilecek cezalarda sorumlu olmamaktadır.

 

4.ÜCRETLENDİRME VE HİZMET POLİTİKASI

 

4.1.Servis Sağlayıcı, hesap kurulumu için ek bedel veya ücret talep etmemektedir.

4.1.1.Ücret ve Hizmet Politikası kapsamında, ilerideki maddelerde konusu geçen durumlarda Servis Sağlayıcı tarafından belirlenen aktivasyon ücreti olan ₺250+KDV tutarındaki aktivasyon bedelini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

4.2.Hizmete ait ücretlendirme tarifesi, Servis Sağlayıcının web sitesinde bulunan Fiyatlar sayfasında yayınlanmakta olup, Servis Sağlayıcı fiyat değişikliği yapma hakkına sahiptir.

4.2.1.Servis Sağlayıcı, Müşteriye özel hesap, aktivasyon ve işlem sağladığı için verilen hizmetin iadesi yoktur.

4.3.Hizmet paketlerinde aylık ve yıllık süre limitleri ve araç/kullanıcı ekleme limitleri vardır. 

4.3.1.Limit aşımı tespit edilmesi durumunda, Servis Sağlayıcı Müşteriyi uyarır. Uyarının dikkate alınmaması durumunda Servis Sağlayıcı hizmeti pasif edecektir.

4.3.2.Sistem, aylık/yıllık şeklinde olan kullanım taahhüdünün süresinin sona ermesi durumunda ilgili Müşterinin hesabını otomatik olarak pasife almaktadır.

4.3.3.Pasife alınan hesaplar, Servis Sağlayıcı tarafından ilgili takvim yılının sonuna kadar kayıt altında tutulmaktadır.

4.3.4.Pasife alınan hesaplar, ilgili takvim yılının sonundan sonra halen aktif edilmemiş ise, Servis Sağlayıcı tarafından kalıcı olarak silinmektedir.

4.3.5.Müşteri, hesabınının pasife alınmasını istediğinde;süre bitiminden en geç 3 iş günü öncesinde  Servis Sağlayıcıya bildirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri,  pasif edilen hesabı tekrar aktif etmek istediğinde aktivasyon ücretine tabi olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

4.3.6 Müşteri talebi üzerine pasife alınan hesaplar, 30 iş günü içerisinde tekrar Müşteri talebi üzerine aktif edilmek istenirse aktivasyon ücretine tabi olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

4.4.Araç ekleme/düzenleme ekranında aktif ve pasif seçeneği vardır. 

4.4.1.Pasife alınan araçlar 7 günden önce tekrar aktif edilememektedir. 

4.4.2.Pasife alınan araçlar 7 günden önce tekrar aktif edilmek istenir ise Müşteri, aktivasyon ücretine tabii olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

4.5.Paketlerde dahil edilmeyen özel entegre ve hizmetler, ana paket fiyatına dahil değildir.

4.6. Kart ile ödemelerde %5 ek komisyon tahsil edilir.

 

5.GİZLİLİK

 

5.1.Servis Sağlayıcı'nın sunucuları Türkiye'de olup, Müşteri ve yolcularına, yük bilgilerine, araç bilgilerine ait kişisel verileri, hiçbir şekilde farklı yerlerde kullanılmamakta ve paylaşılmamaktadır.

5.2.Servis Sağlayıcı, Firmanıza verilen hizmeti referans olarak kullanılabilmektedir.

5.3.Hizmetin sona ermesi neticesinde, talep edilmesi halinde geriye dönük sefer ve yolcu/yük verileri Müşteriye gönderilir.

5.4.Servis Sağlayıcının sunmuş olduğu web servis, veri yedekleme işlemini içermemektedir. Müşteri, bu hizmetten faydalanmak için Servis Sağlayıcıdan ücreti mukabilinde talepte bulunmalıdır. Veri yedekleme fiyat politikası, Müşteri'nin araç, personel ve veri trafiği baz alınarak özel olarak uygulanmaktadır. Müşteri, mevcut durumu göz önüne alınarak Servis Sağlayıcıdan veri yedekleme teklifi talep etmelidir. 

 

6.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

6.1.Taraflar arasında doğrudan müzakere: Taraflar, anlaşmazlıklarını doğrudan müzakere ederek çözebilirler.

6.2.Uzman görüşü: Taraflar, anlaşmazlıklarını bir uzmanın görüşüne başvurarak çözebilirler. Uzman görüşü, tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için objektif bir bakış açısı sunabilir.

6.3.Mahkeme: Taraflar, anlaşmazlıklarını mahkemeye taşıyarak çözebilirler. Mahkeme, tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için bağlayıcı bir karar verebilir.

6.4.Anlaşmazlık durumunda İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

6.5.Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

 

7.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK VE KABULÜ

 

7.1.İşbu Sözleşme, her yıl ilgili dönemin gereklilikleri doğrultusunda Servis Sağlayıcı tarafından kontrol edilmektedir.

7.2.Servis Sağlayıcı sözleşmedeki yürürlük ve kabul politikalarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

7.3.Sözleşmenin güncellenmesi durumunda Servis Sağlayıcı, web sitesi üzerinden bu güncellemeyi alenen yayınlamaktadır.

7.4.Servis Sağlayıcı mevcut müşteriyi sözleşme değişikliği durumunda mail yolu veya sunulan web servis uygulaması üzerinden bilgilendirmektedir. 

7.5.Müşteri, aksini yazılı olarak itiraz etmedikçe sözleşmenin güncel metnini kabul ettiğini taahhüt etmektedir.

7.6.İşbu Sözleşme, Servis Sağlayıcı ve Müşteri arasında imzalanmış olup; aylık/yıllık olarak verilen hizmet politikası çerçevesinde yapılan yenilemede sözleşmenin, önümüzdeki dönemde de geçerliliğini kabul ettiğini beyan etmektedir.

7.7.Müşteri, Mevcut hizmet dönemi boyunca süre bitimine kadar Servis Sağlayıcının yürürlüğü kapsamında hizmetini kullanmaya devam edebilir.İçerik Listesine Dön