Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi

UETD'ye Veri Göndermeyenlere Yaptırım Var!


KTY gereğince, UETDS Bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalar için;

 

Yayınlanan 15.11.2019 Tarihli Resmi Gazetede der ki:

(8) 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüklerle ilgili olarak U-ETDS’ye;
a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,
b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma, yetki belgesi sahibine verilir.

Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir.”

 

 İçerik Listesine Dön